O studiích

Medicína ušla v posledních desítkách let velký krok vpřed. Dokážeme léčit dříve neléčitelné nemoci a mírnit příznaky chorob. Jednu z nejdůležitějších rolí hrají klinická hodnocení a vývoj nových léčiv. Přidáte-li se ke klinickému hodnocení, přispějete tak k rozvoji medicíny a vývoji nového léčivého přípravku, který může pomoci milionům lidí po celém světě, i Vám.

Díky účasti v klinickém hodnocení jste v rukou těch nejlepších odborníků. Zajistíme Vám prvotřídní lékařskou péči, ale také bezplatný přístup k nejmodernějším typům léčiv. Jako jedni z prvních pacientů na světě budete moci užívat přípravek, který se na běžném trhu objeví až za několik let. Péče našich odborníků se vám dostane úplně zdarma, naopak vám náklady spojené s klinickým hodnocením uhradíme. Náš tým je Vám vždy k dispozici, nebojte se proto ptát a mluvit o svém zdraví. Zdraví nepočká, proto je nutné svůj zdravotní stav a problémy řešit ihned a důkladně.

O nás

MUDr. Jiří Pumprla, PhD, MBA, MPH

Vedoucí centra klinického výzkumu, Ordinace vnitřního lékařství, Vila zdraví Olomouc

“V naší ordinaci vnitřního lékařství ve Vile zdraví v Olomouci -- jako v jednom z 1000 klinických center v rámci celosvětově koordinovaného projektu -- probíhá aktuálně několik hodnocení léčiv. Účastníci hodnocení zdarma dostávají nejnovější léčivo. Úspěšnost léčby je ověřována při kontrolních návštěvách v pravidelných čtvrt- resp. půlročních intervalech, přičemž každý účastník má nárok na finanční náhradu nákladů a času spojených s návštěvami centra. Každý pacient, který se rozhodne klinického hodnocení zúčastnit navíc výrazně přispívá k pokroku moderní medicíny.“

MUDr. Jiří Pumprla, PhD, MBA, MPH je přední lékař a uznávaný specialista vnitřního lékařství. Jeho vnímavý a lidský přístup v kombinaci s odbornými znalostmi a komplexním, preventivním pohledem na zdraví člověka jsou podloženy více než 30-letou praxí v oboru. MUDr. Pumprla se zaměřuje na diagnostiku a léčbu obezity, problematiku diabetu, vysokých krevních tuků nebo dny, a oběhových onemocnění. Odborné vzdělání získané u nás a na Lékařské univerzitě ve Vídni si neustále rozšiřuje dalším studiem. Což dokazují mj. více než čtyři desítky odborných lékařských publikací, stovky přednášek na odborných kongresech u nás i v zahraničí, podané patenty v oblasti elektrofyziologie, expertní činnost pro Akademii věd v Praze a pro Evropskou komisi v Bruselu v oblasti mezinárodních výzkumných projektů, členství v odborných lékařských společnostech v ČR, v Německu a USA. V oblasti diagnostiky a léčby obezity a souvisejících vnitřních nemocí rovněž spolupracuje s nejlepšími pracovišti v oboru – s pražskou Klinikou Asklepion Doc. MUDr Šmuclera a s estetickou klinikou Prof. Dr.med. Howorky z vídeňské Lékařské univerzity. Je rovněž držitelem dvou diplomů celoživotního vzdělávání České lékařské komory. Zkušenosti s klinickými hodnoceními začal sbírat u Prof Dr.med. Howorky na Lékařské univerzitě ve Vídni již v roce 1992. Do dnešní doby tak MUDr. Pumprla a Prof. Howorka se studijními týmy pomohli téměř tisícovce nemocných dostat se k nejnovější účinné léčbě jejich zdravotních potíží a k moderním lékařským technologiím, které by jinak byly pro tyto nemocné v běžné ambulantní praxi nedosažitelné.

Kontakt

Pokud máte zájem se do našeho klinického hodnocení zapojit, ozvěte se nám na email info@studie-olomouc.cz nebo telefonní číslo 720 128 177.